Onderwijs en speciaal onderwijs

Sinds 2006 verzorgen wij onze opleidingen ook voor diverse scholen in de regio. Met een op de doelgroep aangepast lespakket, lestempo en opleidingsduur leiden wij leerlingen en cursisten op tot vakbekwaam personeel voor het bedrijfsleven.

  • De opleidingsduur van de scholingstrajecten wordt afgestemd op de doelgroep.

  • De theorie is praktijkondersteunend en wordt op de doelgroep aangepast.
  • De lesstof wordt zo mogelijk aangepast en vereenvoudigd.
  • Zelf ontwikkelde PowerPoint presentaties met extra afbeeldingen ondersteunen de theorielessen.
  • Periodieke resultaatmeting door middel van tussentijdse theorie- en praktijktoetsen.
  • Het afnemen van een voorlees of mondelinge toets of examen, behoort tot de mogelijkheden.
  • Meer aandacht en persoonlijke begeleiding door werken met kleine groepen.
  • Wekelijkse voortgangsrapportage aan de schoolleiding of arbeidsconsulent.
  • Bij deelnemers met een beperking (geestelijk/lichamelijk) wordt getoetst en gekeken naar de mogelijkheden tot opleiden en vervolgens een passend opleidingstraject uitgezet. Wij kijken niet naar wat niet mogelijk is, maar juist wat er wel mogelijk is.

Door onze ruime kennis en ervaring in de pedagogiek creëren wij mogelijkheden bij jongeren met bv. gedragsproblemen of sociale ontwikkelingsachterstand. Geduld, individuele gesprekken, screening van gedrag tijdens opdrachten, stimuleren in verbetering, ombuigen van zaken die men lastig vindt en faalangst bestrijding zijn hier een onderdeel van om zo een positief toekomstperspectief te creëren bij de leerlingen.

Wenst u meer informatie neem dan contact met ons op.

Recente prestaties in het speciaal onderwijs

Broeder Opleidingen loopt ermee voorop om als opleider te hebben bewerkstelligd dat van de 11 leerlingen van de ZMLK school de Zonnehoek in Apeldoorn,  7 leerlingen in het schooljaar 2011/2012 zijn geslaagd voor het officiële PBNA Basisveiligheid VCA diploma. Dit is voor ons iets om trots op te zijn. Zeker gezien het feit dat hier leerlingen bij zaten die niet konden lezen of schrijven. Met geduld en de juiste didactiek komt men verder.

Ook in het schooljaar 2012/2013 hadden wij wederom een groep leerlingen van de Zonnehoek school en de Boog (ZMLK en praktijkonderwijs), die de Basisveiligheid VCA opleiding hebben gevolgd. Het gaat hier om een groep van 12 leerlingen, waarvan er 6 in één keer zijn geslaagd. Wij onderscheiden ons opnieuw met dit fantastisch behaalde resultaat.

Referenties

Praktijkschool Apeldoorn

Kijk hoor voor onze referenties bij Praktijkschool Apeldoorn.

Referenties:

Dhr. A. Koers

Accent Nijkerk

Kijk hier voor onze referenties bij Accent Nijkerk.

Referenties:

Dhr. C. Kok

ZMLK School de Zonnehoek Apeldoorn

Kijk hier voor onze referenties bij ZMLK School de Zonnehoek Apeldoorn.

Referenties:

Dhr. A. Diks

Praktijkschool de Boog Apeldoorn

Kijk hier voor onze referenties bij Praktijkschool de Boog Apeldoorn.

Referenties:

Mw. P. Lambooy

Aventus Apeldoorn

Kijk hier voor onze referenties bij Aventus Apeldoorn.

Referenties:

Dhr. M. Huisman