Hoogwerker training

Brede toepassingsmogelijkheden en aanpassingen binnen de Arbowetgeving hebben er de laatste jaren toe bijgedragen dat voor het uitvoeren van inspectie-, montage- en renovatiewerkzaamheden steeds vaker hoogwerkers worden ingezet. Om ondeskundig gebruik uit te sluiten, en de veiligheid op en rond de werkplek van een hoogwerker te waarborgen, moet de bediener van een hoogwerker geschikt zijn, toestemming hebben en beschikken over specifieke deskundigheid. De overheid adviseert personen die een hoogwerker willen gaan bedienen een praktijkgerichte opleiding te volgen.

Opleidingsprogramma hoogwerker

Afhankelijk van de op te leiden persoon en categorie hoogwerker, bieden wij een ééndaagse praktijkgerichte training “Veilig werken met de hoogwerker” aan. Deze bestaat uit een theorie- en praktijkcomponent en wordt afgesloten met een examen. Voor ervaren bedieners van hoogwerkers of voor hen die moeten opkomen voor een hercertificering is een training van één dagdeel mogelijk.

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een veiligheidscertificaat met bijbehorende pas, met een geldigheidsduur van vijf jaar.

Voor meer informatie over opleidingsmogelijkheden, cursusinhoud of een prijsindicatie, neem dan contact met ons op.

Contact