Wetgeving

Veilig en gezond werken is belangrijk. Daarom heeft de overheid wetten gemaakt over arbeidsomstandigheden. In de Arbowet staat waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden ten aanzien van werkomstandigheden.

De overheid stelt heldere doelvoorschriften voor met passende regels en eisen. De wet biedt werkgevers ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze binnen hun sector aan de wetgeving voldoen. Het voordeel hiervan is dat ondernemingen en instellingen een arbobeleid kunnen voeren dat rekening houdt met de specifieke sectorkenmerken.

Door een branchegerichte arbocatalogus op te stellen aan de hand van deze doelvoorschriften voldoen bedrijven en organisaties aan deze wettelijke bepalingen. Deze catalogi dienen getoetst te worden door een arbodeskundige.

Voor elke branche zijn er door de uitgeverij SDU specifieke Arbo informatiebladen opgemaakt die een ondersteuning bieden bij het opmaken van een Arbocatalogus. In deze zogeheten Arbo informatiebladen staan zowel de Arbobesluitsvormen als Arboregelingen per sector weergegeven.

Sinds januari 2013 moet er per bedrijf of organisatie minimaal één preventiemedewerker worden aangesteld. Bij kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever zelf ook als preventiemedewerker fungeren.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op de naleving van Veiligheid- en gezondheidswetgeving. Zij controleert of bedrijven en medewerkers zich aan de Arbowet en de Arbeidstijdenwet houden. De medewerkers van het SZW hebben speciale bevoegdheden. Zij kunnen o.a. boetes opleggen en een bedrijf stilleggen.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie.

Overheidswebsites

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
www.minszw.nl

Inspectie SZW:
www.inspectieszw.nl