Onderwijs en speciaal onderwijs

Sinds 2006 verzorgen wij onze opleidingen ook voor diverse scholen in de regio. Met een op de doelgroep aangepast lespakket, lestempo en opleidingsduur leiden wij leerlingen op tot vakbekwaam personeel voor het bedrijfsleven.

  • De opleidingsduur van de scholingstrajecten wordt afgestemd op de doelgroep.

  • De theorie is praktijkondersteunend en wordt op de doelgroep aangepast.
  • De lesstof wordt zo mogelijk aangepast en vereenvoudigd.
  • Zelf ontwikkelde PowerPoint presentaties met extra afbeeldingen ondersteunen de theorielessen.
  • Periodieke resultaatmeting door middel van tussentijdse theorie- en praktijktoetsen.
  • Het afnemen van een voorlees of mondelinge toets of examen, behoort tot de mogelijkheden.
  • Meer aandacht en persoonlijke begeleiding door werken met kleine groepen.
  • Wekelijkse voortgangsrapportage aan de schoolleiding of arbeidsconsulent.
  • Bij deelnemers met een beperking (geestelijk/lichamelijk) wordt getoetst en gekeken naar de mogelijkheden tot opleiden en vervolgens een passend opleidingstraject uitgezet. Wij kijken niet naar wat niet mogelijk is, maar juist wat er wel mogelijk is.

Door onze ruime kennis en ervaring in de pedagogiek creëren wij mogelijkheden bij jongeren met bv. gedragsproblemen of sociale ontwikkelingsachterstand. Geduld, individuele gesprekken, screening van gedrag tijdens opdrachten, stimuleren in verbetering, ombuigen van zaken die men lastig vindt en faalangst bestrijding zijn hier een onderdeel van om zo een positief toekomstperspectief te creëren bij de leerlingen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Recente prestaties in het speciaal onderwijs

Broeder Opleidingen loopt ermee voorop om als opleider te hebben bewerkstelligd dat leerlingen van de ZMLK school de Zonnehoek en Praktijkschool de Boog in Apeldoorn,  zijn geslaagd voor het officiële PBNA Basisveiligheid VCA diploma. Dit is voor ons iets om trots op te zijn. Zeker gezien het feit dat hier leerlingen bij zaten die niet konden lezen of schrijven. Met geduld en de juiste didactiek komt men verder.

Wij onderscheiden ons met dit fantastisch behaalde resultaat!

Referenties

Praktijkschool Apeldoorn

Kijk hoor voor onze referenties bij Praktijkschool Apeldoorn.

Referenties:

Dhr. A. Koers

Accent Nijkerk

Kijk hier voor onze referenties bij Accent Nijkerk.

Referenties:

Dhr. C. Kok

ZMLK School de Zonnehoek Apeldoorn

Kijk hier voor onze referenties bij ZMLK School de Zonnehoek Apeldoorn.

Referenties:

Dhr. A. Diks

Praktijkschool de Boog Apeldoorn

Kijk hier voor onze referenties bij Praktijkschool de Boog Apeldoorn.

Referenties:

Mw. P. Lambooy

Aventus Apeldoorn

Kijk hier voor onze referenties bij Aventus Apeldoorn.

Referenties:

Dhr. M. Huisman