Opleidingsprogramma klein transport

De veiligheidstraining, die voldoet aan de in de Arbowet gestelde eisen, duurt voor ervaren bestuurders van dit materieel een halve dag. Voor medewerkers die alleen ervaring hebben met de handpompwagen, of palletwagen (niet gemotoriseerd) duurt deze veiligheidstraining één dag. Aan deze training is een langere praktijkles gekoppeld, waarin ook het opladen van de accu en het onderhoud worden meegenomen. Dit in verband met weinig ervaring met dit materieel vanuit de medewerkers.

De veiligheidstraining van de klein transport opleiding bestaat uit een theoriecomponent en een praktijkcomponent. Beiden worden afgesloten met een toets; deze opleiding kent geen examen. De toets kan als voorleestoets worden afgenomen, mits dit vooraf is aangevraagd.

Resultaat

Indien de theorie- en praktijktoets met voldoende resultaat wordt afgelegd, ontvangt de kandidaat een verklaring met bijbehorende veiligheidspas.

Voor meer informatie over opleidingsmogelijkheden, cursusinhoud of een prijsindicatie, neem dan contact met ons op.

Contact