Hercertificerings- en herhalingscursussen

De door ons aangeboden opleidingen en cursussen hebben na het behalen van de examens een bepaalde geldigheidstermijn. Deze landelijke geldigheidstermijn van de verschillende examens en opleidingen is door de brancheorganisaties afgestemd op vijf of tien jaar. Vanuit de Arbowet gezien wordt aangegeven dat er regelmatig moet worden bijgeschoold. Deze bijscholing, of hercertificering, kan verzorgd worden door Broeder Opleidingen.

Regelmatig bijscholen

Regelmatig bijscholen is een ruim begrip. Waar vijf jaar kan worden gezien als vervaldatum, zou ook een jaar geldigheidstermijn gezien kunnen worden. Vaak wordt daarom bij minimale incidenten en veiligheidsovertredingen een termijn aangehouden van vijf tot tien jaar. Bij onveilige situaties en bedrijfsongevallen houdt men vaak een kortere termijn aan.

Opleidingsduur

Hercertificeringen of herhalingscursussen bestaan uit een dagdeel of een dag met aansluitend examens. Dit is afhankelijk van de soort opleiding of cursus.

Voor meer informatie over opleidingsmogelijkheden, cursusinhoud of een prijsindicatie, neem dan contact met ons op.

Contact