Schadepreventie module intern transport

Handhaving, optimalisatie en waarborging van kwaliteit, veiligheid en Arbozorg vergen veel inzet en energie van degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn binnen het bedrijf. Onderzoek wijst uit dat er behoefte is aan het verbeteren van de veiligheid in het algemeen en het terugdringen van de kosten veroorzaakt door schade aan product, transport- en opslagmiddelen en gebouwen in het bijzonder. Wanneer, ondanks herhaalde waarschuwingen, het aantal schadegevallen onverminderd hoog blijft, is wellicht de cursus “Schadepreventie” een optie om tot mentaliteitsverandering te komen.

De door Broeder Opleidingen ontwikkelde schadepreventie module is afgestemd op de in de werksituatie voorkomende schadegevallen. In samenwerking met één van onze opdrachtgevers hebben wij een pilot gedraaid waarbij de medewerkers geconfronteerd werden met beeldmateriaal van schadegevallen binnen het bedrijf.

Het cursuspakket is samengesteld uit vragenlijsten, schadefoto’s en video’s zodat er een duidelijk beeld ontstaat hoe de schades zijn ontstaan en te voorkomen zijn.

Doel van de cursus

  • Verbeteren van de veiligheid door het nemen en doorvoeren van passende maatregelen en middelen om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken en te kunnen waarborgen.
  • De vaak nonchalante houding van medewerkers op de werkvloer ten aanzien van het veroorzaken van schades ombuigen, zodat er meer verantwoordelijkheid en inzicht ontstaat.

De cursus Schadepreventie is een theoretische module die op maat wordt afgestemd en kan varieëren van twee uur tot vier uur.

Voor meer informatie over opleidingsmogelijkheden, cursusinhoud of een prijsindicatie, neem dan contact met ons op.

Contact